Yuan Country Tag

Country tag for Yuan in Europa Universalis 4.
Yuan Country Tag
The country tag for Yuan is YUA.
YUA
Info
NameYuan
Country TagYUA
SubcontinentChina
RegionNorth China
Capital ProvinceBeijing
Capital Province ID1816
Countries in China

Here are the tags of countries that are on the same subcontinent as Yuan:

CountryCountry Tag
ChangshengCGS
ChuCHC
DaliCDL
HuaiHUA
JinJIN
LiangLNG
MiaoCMI
MinMIN
MingMNG
Mong MaoMMA
NingNNG
QiQIC
QinQIN
QingQNG
ShuSHU
ShunCSH
TangTNG
TungningFRM
WuWUU
XiCXI
YanYAN
YiCYI
YuanYUA
YueYUE
ZhouCZH
Looking for EU4 country tags?

Search our complete list!

Countries in North China

Here are tags of countries that are in the same region as Yuan:

CountryCountry Tag
JinJIN
LiangLNG
MingMNG
QiQIC
QinQIN
QingQNG
ShunCSH
TangTNG
YanYAN
YuanYUA