Shun Country Tag

Country tag for Shun in Europa Universalis 4.
Shun Country Tag
The country tag for Shun is CSH.
CSH
Info
NameShun
Country TagCSH
SubcontinentChina
RegionNorth China
Capital ProvinceHanzhong
Capital Province ID689
Countries in China

Here are the tags of countries that are on the same subcontinent as Shun:

CountryCountry Tag
ChangshengCGS
ChuCHC
DaliCDL
HuaiHUA
JinJIN
LiangLNG
MiaoCMI
MinMIN
MingMNG
Mong MaoMMA
NingNNG
QiQIC
QinQIN
QingQNG
ShuSHU
ShunCSH
TangTNG
TungningFRM
WuWUU
XiCXI
YanYAN
YiCYI
YuanYUA
YueYUE
ZhouCZH
Looking for EU4 country tags?

Search our complete list!

Countries in North China

Here are tags of countries that are in the same region as Shun:

CountryCountry Tag
JinJIN
LiangLNG
MingMNG
QiQIC
QinQIN
QingQNG
ShunCSH
TangTNG
YanYAN
YuanYUA