Dali Country Tag

Country tag for Dali in Europa Universalis 4.
Dali Country Tag
The country tag for Dali is CDL.
CDL
Info
NameDali
Country TagCDL
SubcontinentChina
RegionXinan
Capital ProvinceDali
Capital Province ID661
Countries in China

Here are the tags of countries that are on the same subcontinent as Dali:

CountryCountry Tag
ChangshengCGS
ChuCHC
DaliCDL
HuaiHUA
JinJIN
LiangLNG
MiaoCMI
MinMIN
MingMNG
Mong MaoMMA
NingNNG
QiQIC
QinQIN
QingQNG
ShuSHU
ShunCSH
TangTNG
TungningFRM
WuWUU
XiCXI
YanYAN
YiCYI
YuanYUA
YueYUE
ZhouCZH
Looking for EU4 country tags?

Search our complete list!

Countries in Xinan

Here are tags of countries that are in the same region as Dali:

CountryCountry Tag
DaliCDL
Mong MaoMMA
ShuSHU
YiCYI
ZhouCZH