Qin Country Tag

Country tag for Qin in Europa Universalis 4.
Qin Country Tag
The country tag for Qin is QIN.
QIN
Info
NameQin
Country TagQIN
SubcontinentChina
RegionNorth China
Capital ProvinceXi'an
Capital Province ID700
Countries in China

Here are the tags of countries that are on the same subcontinent as Qin:

CountryCountry Tag
ChangshengCGS
ChuCHC
DaliCDL
HuaiHUA
JinJIN
LiangLNG
MiaoCMI
MinMIN
MingMNG
Mong MaoMMA
NingNNG
QiQIC
QinQIN
QingQNG
ShuSHU
ShunCSH
TangTNG
TungningFRM
WuWUU
XiCXI
YanYAN
YiCYI
YuanYUA
YueYUE
ZhouCZH
Looking for EU4 country tags?

Search our complete list!

Countries in North China

Here are tags of countries that are in the same region as Qin:

CountryCountry Tag
JinJIN
LiangLNG
MingMNG
QiQIC
QinQIN
QingQNG
ShunCSH
TangTNG
YanYAN
YuanYUA