Changsheng Country Tag

Country tag for Changsheng in Europa Universalis 4.
Changsheng Country Tag
The country tag for Changsheng is CGS.
CGS
Info
NameChangsheng
Country TagCGS
SubcontinentChina
RegionSouth China
Capital ProvinceLingyun
Capital Province ID664
Countries in China

Here are the tags of countries that are on the same subcontinent as Changsheng:

CountryCountry Tag
ChangshengCGS
ChuCHC
DaliCDL
HuaiHUA
JinJIN
LiangLNG
MiaoCMI
MinMIN
MingMNG
Mong MaoMMA
NingNNG
QiQIC
QinQIN
QingQNG
ShuSHU
ShunCSH
TangTNG
TungningFRM
WuWUU
XiCXI
YanYAN
YiCYI
YuanYUA
YueYUE
ZhouCZH
Looking for EU4 country tags?

Search our complete list!

Countries in South China

Here are tags of countries that are in the same region as Changsheng:

CountryCountry Tag
ChangshengCGS
ChuCHC
HuaiHUA
MiaoCMI
MinMIN
NingNNG
TungningFRM
WuWUU
XiCXI
YueYUE