Yi Country Tag

Country tag for Yi in Europa Universalis 4.
Yi Country Tag
The country tag for Yi is CYI.
CYI
Info
NameYi
Country TagCYI
SubcontinentChina
RegionXinan
Capital ProvinceUmung
Capital Province ID675
Countries in China

Here are the tags of countries that are on the same subcontinent as Yi:

CountryCountry Tag
ChangshengCGS
ChuCHC
DaliCDL
HuaiHUA
JinJIN
LiangLNG
MiaoCMI
MinMIN
MingMNG
Mong MaoMMA
NingNNG
QiQIC
QinQIN
QingQNG
ShuSHU
ShunCSH
TangTNG
TungningFRM
WuWUU
XiCXI
YanYAN
YiCYI
YuanYUA
YueYUE
ZhouCZH
Looking for EU4 country tags?

Search our complete list!

Countries in Xinan

Here are tags of countries that are in the same region as Yi:

CountryCountry Tag
DaliCDL
Mong MaoMMA
ShuSHU
YiCYI
ZhouCZH